:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

O B A V E Š T E NJ A

 

   18.05.2020. Obaveštenje o upisu u osnovnu školu

   18.05.2020. Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  

   01.04.2020. Obaveštenje o upisu učenika u prvi razred za školsku 2020/2021. godinu

UPITNIK ZA RODITELJE

 

 
   Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.